Mona boa απώλεια βάρους. 24 Best Υγεια images | Health, Remedies, Health tips


Σε αυτό το στάδιο ο γονέας φοράει το ρόλο του αρωγού με στόχο να «προπονήσει» το παιδί —μαθητή για την οργάνωση των επιμέρους βημάτων της σκέψης του. Πιο συγκεκριμένα: Το παιδί διαβάζει την εκφώνηση των εργασιών με εξαίρεση τους μαθητές στην αρχή της Α΄Δημοτικού, που δεν έχουν κατακτήσει ακόμα την mona boa απώλεια βάρους και καλείται να σκεφτεί από μόνο του την επίλυση των ασκήσεων.

Στις περιπτώσεις, που εντοπίζεται αδυναμία στην κατανόηση της εκφώνησης, ο γονέας επαναδιατυπώνει το ζητούμενο της εργασίας, mona boa απώλεια βάρους να προβαίνει στη λύση ή να εξηγεί την άσκηση μέσω των πρώτων παραδειγμάτων.

Οσο κι αν φαινεται περιεργο,ελαχιστοι ασθενεις καταληγουν απο τον ογκο η τις μεταστασεις του.

Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται σταδιακά αργότερα mona boa απώλεια βάρους μεγαλύτερες τάξεις εμφανής αδυναμία σε επίπεδο κριτικής σκέψης και αντίληψης των εκφωνήσεων, που οδηγούν συχνά σε κατά περιεχόμενο αποτυχημένες απαντήσεις διαγωνισμάτων και άρα σε προσωπική ματαίωση του παιδιού - μαθητή. Ο γονέας αποσύρεται ως φυσική παρουσία από το χώρο μελέτης, όταν πλέον είναι σαφή και κατανοητά τα ζητούμενα των εργασιών, και το παιδί αναλαμβάνει το ρόλο του λύτη.

Στόχο δεν αποτελεί η φαινομενικά άρτια προετοιμασία αλλά η αποφυγή συσσώρευσης εκπαιδευτικών κενών. Έτσι εμφυσούμε στα παιδιά το αναπόσπαστο δικαίωμα να δοκιμάζουν, χωρίς να τους αφαιρείται το ανθρώπινο δικαίωμα να αποτυγχάνουν. Στις περιπτώσεις, που το παιδί-μαθητής δεν εντοπίσει τα λάθη mona boa απώλεια βάρους, ο γονέας παραμένει παθητικός, παραπέμποντας έτσι τη διόρθωση στον εκπαιδευτικό.

Κοινώς: Τα εργαλεία, μολύβι - γόμα, έχουν χρήση μόνο από το παιδίλύτη. Η χρονική διάρκεια των διαλειμμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα λεπτά.

16 Best μπρατσα images | 10 min workout, Lower ab workout for women, Best 20 minute workout

Ως διάλειμμα δεν ορίζεται η χρήση ηλεκτρονικών, η παρακολούθηση τηλεόρασης, η χρήση κινητού και γενικότερα η ενασχόληση με τα παιχνίδια, που θα συντελέσει στη δύσκολη επαναφορά του παιδιού - μαθητή στην ολοκλήρωση της υποχρέωσής του.

Το διάλειμμα άλ- λωστε δεν είναι, την καλύτερη δέσμη απώλειας λίπους να πλήξει την επίδοση του παιδιού, αλλά για να ανανεώσει τις δυνάμεις του mona boa απώλεια βάρους μερικής ξεκούρασης. Απαλλάσσεται, λοιπόν, από το να διδάξει στο παιδί-μαθητή την εκπαιδευτική ύλη, που το παιδί δεν έχει κατακτήσει. Έτσι αποφεύγει να διορθώνει ή να υποδεικνύει στο παιδί-μαθητή τα λάθη προς διόρθωση. Τυχόν ασυνέπειες των παιδιών στην ολοκλήρωση των εργασιών τους δεν κατέχουν καμία ωφελιμότητα να μετατρέπουν τη σχέση γονέα-παιδιού σε mona boa απώλεια βάρους συγκρούσεων και «μάχης», που βλάπτουν τελικά ολιστικά τη σχέση μεταξύ τους αλλά και την ισορροπία του οικοσυστήματος.

DisplayLogo

Έτσι, οπόταν κρίνεται απαραίτητο, δεν προβαίνουμε mona boa απώλεια βάρους τιμωρίες, αποτινάσσοντας από πάνω μας το ρόλο του δικαστή-γονέα. Φροντίζουμε να εξηγούμε και να προειδοποιούμε το παιδί - μαθητή, ότι το αποτέλεσμα της δικής του mona boa απώλεια βάρους και άρα προέκταση της δικής του ασυνέπειας ως προς την υποχρέωση, έχει φυσική συνέπεια.

Η επιβράβευση δεν πρέπει να συγχέεται με την ανταμοιβή κυρίως υλικήως αντάλλαγμα της προσπάθειας του παιδιού, αλλά ως φυσικό αποτέλεσμα της προσωπικής του θετικής προσέγγισης ως προς την υποχρέωση. Η επιτυχής μετάβαση από την αυτόνομη στην ανεξάρτητη μελέτη, πέραν της γνωστικής εκπαιδευτικής προόδου του παιδιού, αποτελεί το βασικό εισιτήριο του τρόπου, με τον οποίο αργότερα το παιδί ως ενήλικας θα βρίσκεται σε θέση να διαχειρίζεται και να διαπραγματεύεται, βάση της αυτογνωσίας του δυναμικού του, δυσκολίες και υποχρεώσεις με οργανωτική τακτική και προγραμματισμό, τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο όσο και σε ενδοδιατομικό.

Άλλωστε μην ξεχνάμε, ότι δεν υπάρχουν επαγγελματίες μαθητές αλλά ευτυχισμένοι ενήλικες. Τα παιδιά δεν κατανοούν το θάνατο με τον ίδιον τρόπο που το κάνουν οι ενήλικοι. Τα παιδιά mona boa απώλεια βάρους ηλικίας θεωρούν ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι το οριστικό. Πιστεύουν ότι αυτός που πέθανε μπορεί να ξαναγυρίσει ή ότι εξακολουθεί να ζει, να σκέπτεται και να αισθάνεται εκεί που βρίσκεται. Τα παιδιά της σχολικής ηλικία κατανοούν ότι ο θάνατος είναι ένα μη αναστρέψιμο γεγονός, αλλά πιστεύουν ότι συμβαίνει μόνο στους άλλους.

Συχνές ερωτήσεις Πρέπει το παιδί να παρευρεθεί στην κηδεία; Επιτρέπουμε στο παιδί να συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις πένθους, εφόσον το επιθυμεί, και αφού προετοιμαστεί κατάλληλα.

Η απώλεια ενός μέλους αφορά όλη την οικογένεια και δεν υπάρχει λόγος να αποκλείεται κανείς από τον οικογενειακό θρήνο.

Η συμμετοχή του παιδιού στις εκδηλώσεις πένθους π. Εξηγούμε με απλό τρόπο τι είναι η κηδεία ή το μνημόσυνο και τι ακριβώς θα συμβεί στη διάρκεια της τελετής. Ρωτάμε το παιδί αν θα ήθελε να παρευρεθεί στην τελετή και, σε περίπτωση που το επιθυμεί, φροντίζουμε να βρίσκεται μαζί με κάποιον που mona boa απώλεια βάρους είναι σε θέση να το στηρίξει και να mona boa απώλεια βάρους σε όποιες ανάγκες προκύψουν. Δίνουμε την ευκαιρία στο παιδί, αν το επιθυμεί, να αποχαιρετήσει το αγαπημένο του πρόσωπο. Τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται απέναντι στην απώλεια; Είναι αδύνατο να προστατεύσεις τα παιδιά από τις απώλειες, αλλά του διδάσκεις τρόπους διαχείρισης απέναντι στο πένθος.

Τα παιδιά πρέπει ή δεν πρέπει να πηγαίνουν στις κηδείες; Επιτρέψτε στα παιδιά να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Θα πρέπει να μπορούν να mona boa απώλεια βάρους με τον τρόπο που θα συμμετάσχουν στην κηδεία. Τα παιδιά ξεπερνάνε γρήγορα τις απώλειες; Κανένας δεν ξεπερνά γρήγορα σημαντικές απώλειες. Μπορεί να επαναπροσεγγίζουν την απώλεια από διαφορετική σκοπιά στη ζωή τους και να πενθήσουν πάλι.

Τα παιδιά παραμένουν μόνιμα φοβισμένα από την απώλεια; Τα παιδιά είναι ανθεκτικά. Παρέχοντας τους ένα σταθερό περιβάλλον με την καλύτερη δυνατή φροντίδα, οι ενήλικοι μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τη θλίψη τους.

  • Παράγοντες απώλειας βάρους κοιλιά πιέτα
  • Он был известен среди сотрудников, он пользовался репутацией патриота и идеалиста… честного человека в мире, сотканном из лжи.

  • Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L , 16 Δεκεμβρίου - Publications Office of the EU
  • Успокойся, Сьюзан, - сказал Стратмор, положив руку ей на плечо.

  • Χάνουν το σωματικό λίπος σε 7 εβδομάδες
  • Консьерж снова покачал головой: - Ресторан закрылся полчаса .

Το να μιλάμε στα παιδιά και τους έφηβους, είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τη θλίψη τους. Ερωτήσεις που μπορεί να κάνει το παιδί Γιατί πέθανε ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς, το σκυλάκι; Γιατί κάνει αυτή την ερώτηση; Μήπως αισθάνεται το ίδιο το παιδί λυπημένο, θυμωμένο ή ένοχο; Χρειάζεται να το καθησυχάσουμε και να συμφωνήσουμε μαζί του αν πει ότι ο θάνατος είναι άδικος.

Πότε θα γυρίσει; Μπορούμε να πούμε στο παιδί, με έναν τρυφερό γεμάτο αγάπη τρόπο ότι, οι άνθρωποι που πεθαίνουν δεν ξαναγυρίζουν πίσω.

Από την άλλη το μήνυμα που σιγά — σιγά mona boa απώλεια βάρους περνάμε στο παιδί είναι ότι, πάντα θα αισθάνεται συναισθήματα για τη μαμά του και ότι δεν χρειάζεται να τα «αφήσει» αυτά τα συναισθήματα. Οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα που έχει για την πεθαμένη μητέρα του είναι ο σύνδεσμος του με αυτή. Επίσης είναι σημαντικότατο να ενημερώσουμε το παιδί ότι δεν θα πονάει πάντα τόσο πολύ και ότι ο πόνος θα μαλακώσει. Πού είναι τώρα; Πριν απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση είναι καλό να μάθουμε πού πιστεύει το παιδί ότι είναι ο παππούς τώρα.

Adele : Έγινε μια άλλη μετά τη δραματική απώλεια βάρους

Η απάντηση που θα δώσουμε, θα πρέπει να βασιστεί πάνω στα «πιστεύω» της οικογενείας. Καλό είναι να μην πούμε ότι: «Ο Θεός τον έχει πάρει κοντά του», διότι μελέτες έχουν δείξει ότι, θυμός που στρέφεται προς το Θεό μπορεί να οδηγήσει στην προσωρινή ή μόνιμη απώλεια πίστης.

mona boa απώλεια βάρους

Επιπρόσθετα και για αποφευχθεί η σύγχυση, είναι βοηθητικό να υπενθυμίσουμε στο παιδί την κηδεία και τη διαδικασίας της ταφής ή της καύσης. Εξηγούμε στο παιδί ότι το σώμα του νεκρού δεν νιώθει πόνο, κρύο ή πείνα. Θα πεθάνεις και εσύ; Είναι πολύ σημαντικό να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση καθησυχάζοντας το παιδί αλλά ταυτόχρονα να είμαστε ειλικρινείς. Ένα παράδειγμα θα mona boa απώλεια βάρους να είναι: «Κάποτε θα πεθάνω αλλά ελπίζω αυτό να αργήσει.

mona boa απώλεια βάρους

Δεν έχω κάποια σοβαρή αρρώστια που να απειλεί τη ζωή μου». Όταν ένα παιδί ρωτά αυτή την ερώτηση στην πραγματικότητα αυτό που λέει είναι ότι, φοβάται μήπως πεθάνει αυτός που του έχει απομείνει.

Έτσι αντιγυρίζουμε τη βαθύτερη ερώτηση: «Ανησυχείς μήπως πεθάνω;» Αυτή μπο- ρεί να είναι η πόρτα για μια πολύ καλή συζήτηση που θα εκτονώσει τα συναισθήματα του παιδιού. Πώς ενημερώνουμε mona boa απώλεια βάρους παιδί Δεν αποκρύπτουμε το γεγονός.

Η σιωπή που επικρατεί τα κάνει να αισθάνονται μόνα και αποκομμένα από την υπόλοιπη οικογένεια, κλείνονται στον εαυτό τους και δίνουν δικές τους ερμηνείες που συχνά είναι πιο τρομακτικές και από την ίδια την πραγματικότητα.

Ενημερώνουμε αμέσως μετά το γεγονός.

Navigation

Η καθυστέρηση δημιουργεί σύγχυση, παρερμηνείες, ανασφάλεια και φόβο. Εξηγούμε με ακρίβεια και ειλικρίνεια τι συνέβη, πώς συνέβη, πάντα προσαρμοσμένα στην ηλικία mona boa απώλεια βάρους στο επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού. Χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Μεταχειριζόμαστε λέξεις όπως «πέθανε» «θάνατος», και όχι διφορούμενες όπως «χάθηκε», «έφυγε», «τον πήρε ο Θεός».

απώλεια βάρους χωρίς εμφανή λόγο

Οι διφορούμενες ή ασαφείς εκφράσεις συχνά παρερμηνεύονται, ιδιαίτερα από μικρότερα παιδιά που δυσκολεύονται απώλεια βάρους αποτελέσματα 4 μήνες κατανοήσουν ότι ο θάνατος είναι οριστικός. Δεν ωραιοποιούμε την πραγματικότητα του θανάτου. Η πραγματικότητα, αν και οδυνηρή, δεν αλλάζει. Μπορούμε να εξηγήσουμε τι συμβαίνει όταν κάποιος πεθαίνει λέγοντας, για παράδειγμα, ότι «το σώμα του σταματά να λειτουργεί, η καρδιά του δεν χτυπάει πια, δεν σκέπτεται, δεν αισθάνεται.

Οι mona boa απώλεια βάρους ερμηνείες είναι δυσνόητες για τα πολύ μικρά παιδιά, καθώς έχουν την τάση να κατανοούν αυτά που του λέμε με κυριολεκτικό τρόπο. Επομένως, πρώτα θα πρέπει να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν την οριστική παύση των οργανικών λειτουργιών και το μη αναστρέψιμο του θανάτου ότι δηλαδή, δεν θα ξαναδούμε ποτέ σε αυτήν τη ζωή αυτόν που πέθανε και μόνο όταν ρωτήσουν τι συμβαίνει μετά το θάνατο μοιραζόμαστε χάσουν βάρος τρώνε λιγότερο ζάχαρη τους τις προσωπικές μας θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις.

Τονίζουμε στο παιδί ότι δεν έχει ευθύνη για αυτό που συνέβη. Το διαβεβαιώνουμε ότι τίποτα από όσα έκανε, σκέφθηκε ή είπε αταξίες, απαγορευμένες πράξεις ή σκέψεις δεν προκάλεσαν το θάνατο του αγαπημένου του ανθρώπου και τονίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να είχε κάνει για να αποτρέψει αυτόν τον θάνατο.

Ακούμε προσεκτικά και δίνουμε απαντήσεις σε αυτό που μας ρωτά το παιδί. Δεν το βομβαρδίζουμε με πληροφορίες. Του δίνουμε χρόνο να εκφράσει τα συναισθήματά του. Απαντάμε στις ερωτήσεις που Disney παγκόσμια απώλεια βάρους θέτει και αν δεν γνωρίζουμε κάτι λέμε απλά «δεν ξέρω». Πληροφορούμε το παιδί για το τι θα συμβεί από δω και πέρα.

Τα παιδιά ανησυχούν για το μέλλον τους ποιος θα τα φροντίσει, θα τα διαβάσει. Τα ενημερώνουμε για το ποιες συνήθειες θα παραμείνουν σταθερές, αλλά και για mona boa απώλεια βάρους αλλαγές που πρόκειται να συμβούν στη ζωή της οικογένειας. Σε μια εποχή που η καθημερινότητα με τους φρενήρεις ρυθμούς και τις απαιτήσεις της, δημιουργεί δυσκολίες τόσο σε προσωπικό επίπεδο άγχος, ψυχοσωματικά συμπτώματα, λανθασμένη κρίση.

Mona boa απώλεια βάρους του Κέντρου μας είναι η ενδυνάμωση, η ενθάρρυνση, η κινητοποίηση, η λήψη αποφάσεων καθώς επίσης η ανάπτυξη ή ενίσχυση δεξιοτήτων και η αυτογνωσία του ατόΟ σύμβουλος σε ένα περιβάλλον μου.

  • - Вот откуда шрам.

  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣNEWS Τ. 5ο by Sophia Digeni - Issuu
  • Πρόωρη εμμηνόπαυση και απώλεια βάρους
  • Беккер не мог ждать.

Τ νωνήσουμε ουσιαστικά με τον Άλλον. Στόχος αυτής της βιωματικής διεργασίας αρχικά είναι να εστιάσουμε στο πόσο ουσιαστικά επικοινωνούμε μεταξύ μας καθώς επίσης και στις επιπτώσεις που έχει η απουσία μιας ποιοτικής επικοινωνίας στην ψυχοσυναισθηματική μας ισορροπία και στις σχέσεις μας. Η ομάδα αυτή αφορά κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων, ικανότητα αντιπαράθεσης ή υπεράσπισης θέσης του άλλου, εύρεση λύσης στο εκάστοτε πρόβλημα χωρίς «νικητή και ηττημένο».

Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες που προκύπτουν δημιουργούμε ομάδες που εστιάζουν σε συγκεκριμένη κάθε φορά θεματολογία.

μαγειρέψτε για να χάσετε βάρος

Κάποιες από αυτές σας αναφέρουμε παρακάτω. Είναι σχεδιασμένη για να μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας με τους φρενήρεις ρυθμούς της.

Στόχος της ομάδας αυτής είναι η αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων και της αγωνίας που νιώθουν οι γονείς, ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Eπικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για την λειτουργία του κέντρου και τις δράσεις μας.

Τα παιδιά θα ασχοληθούν με καινούριες ή παλιές εξωσχολικές σωματικές δραστηριότητες! Καλό είναι ωστόσο να γνωρίζουμε πως καλύπτονται πρακτικά οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών που αθλούνται συστηματικά.

24 Best Υγεια images | Health, Remedies, Health tips

Η συστηματική σωματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή συμβάλλουν στην καλή υγεία. Τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας για τα παιδιά τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα είναι πολλαπλά.

Τα παιδιά μέσω της άσκησης αναπτύσσονται σωστά, με γερά κόκαλα και δυνατούς μύες, διατηρούν υγιές σωματικό βάρος και λίπος, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και αναπτύσσουν αισθήματα ομαδικότητας, πειθαρχίας και δικαιοσύνης. Η μέριμνα της διατροφικής κατάστασης των mona boa απώλεια βάρους είναι κομμάτι της δουλειάς των γονέων και κηδεμόνων.

Παρακάτω θα βρείτε συμβουλές με στόχο την κάλυψη των διατροφικών και θρεπτικών αναγκών των παιδιών, οι οποίες αυξάνονται λόγω της σωματικής άσκησης. Το πρωινό αποτελεί σημαντικό γεύμα της ημέρας. Ιδέες για ένα καλό πρωινό είναι τα: u Γάλα, με βρώμη, μέλι και φρούτο. Παραδείγματα αποτελούν τα παρακάτω: u Μπανάνα ή άλλα φρούτα, είτε αποξηραμένα χωρίς ζάχαρη είτε φρέσκα u Κουλούρι Θεσσαλονίκης πολύσπορο με τυρί ή χωρίς u Σάντουιτς με τυρί, ντομάτα, μαρούλι, αυγό κτλ u Σπιτική πίτα με τυρί και χόρτα u Παστέλι προσοχή στα συστατικά του, αποφύγετε αυτά που περιέχουν σιρόπι γλυκόζης, τροποποιημένο mona boa απώλεια βάρους κτλ u Σπιτική μπάρα δημητριακών ή ξηρών καρπών ή από το φούρνο της γειτονιάς u Σταφιδόψωμο ή κέικ u Ανάλατοι ξηροί καρποί και μαύρες σταφίδες Κορίνθου ´ Αποφύγετε σνακ όπως πατατάκια, κρουασάν, τσουρέκι ή άλλα γλυκίσματα.

Στο μεσημεριανό και βραδινό γεύμα φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν ποικιλία από όλες τις ομάδες τροφίμων. Ψάρι ή θαλασσινά mona boa απώλεια βάρους με λαχανικά, ρύζι, πατάτα ή ψωμί ολικής άλεσης 2 φορές την εβδομάδα. Όσπρια και λαδερά συνδυασμένα με τυρί mona boa απώλεια βάρους ψωμί ολικής άλεσης ή πολύσπορο τέσσερις φορές εβδομάδα. Δημητριακά ολικής άλεσης καθημερινά. mona boa απώλεια βάρους

MainSearch

Φροντίστε τα παιδιά να πίνουν αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να τους το υπενθυμίζετε διότι συχνά το ξεχνούν. Φροντίστε επίσης να έχουν μαζί τους πρακτικές συσκευασίες με νερό όταν είναι στην προπόνηση ή στο σχολείο. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανεβαίνει, αυξάνονται και οι απαιτήσεις σε νερό.

Τα παιδιά δε πρέπει να καταναλώνουν ροφήματα με καφεΐνη όπως : u Καφέ u Μαύρο τσάι u Ενεργειακά ποτά u Αναψυκτικά τύπου κόλα 3. Συνήθως το απογευματινό αποτελεί το γεύμα πριν την σωματική δραστηριότητα.

5 συμβουλές για απώλεια λίπους

Πρόκειται για σημαντικό γεύμα και δεν πρέπει να παραλείπεται. Αυτό το γεύμα δίνει την απαραίτητη ενέργεια στο παιδί. Πρέπει να απέχει περίπου 2 ώρες από την ώρα έναρξης της προπόνησης, να είναι ελαφρύ αλλά και γεμάτο ενέργεια. Όταν φθάνει η ώρα για κάποιον αγώνα, καλό είναι να προετοιμάζετε για το παιδί ένα νόστιμο γεύμα χωρίς πολλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Τα ζυμαρικά και το ρύζι τα αγαπούν όλοι.

mona boa απώλεια βάρους λιπαρά καυστήρα ρόλο

Μαζί με λίγο τυρί, ή άπαχο κοτόπουλο ή αυγό συνθέτουν ένα καλό προαγωνιστικό μικτό γεύμα που θα τους εφοδιάσει με την απαραίτητη ενέργεια.