Flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών. Όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος Business Rewards


Οι εν λόγω Όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε μονομερώς από την Aegean κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. H Aegean θα ενημερώνει τα Flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών για κάθε αλλαγή στους Όρους με την αναδημοσίευση αυτών σε κάθε επόμενη έκδοση του παρόντος.

Ανδρικό Αθλητικό Σορτς Mizuno 8" Flex

Στα πλαίσια του Προγράμματος, η Aegean γνωστοποιεί στους επιβάτες τους κανόνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συλλογή και εξαγορά μιλίων και την εξαργύρωση αυτών με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι το Μίλι είναι μονάδα υπολογισμού του Προγράμματος. Οι flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών συγκέντρωσης, εξαγοράς και εξαργύρωσης Μιλίων καθορίζονται αποκλειστικά από την Aegean. Η Aegean διατηρεί το δικαίωμα, όπως μεταβάλει μονομερώς και οποτεδήποτε τα παραπάνω δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στην περίπτωση αυτή, θα ακολουθεί άμεση γνωστοποίηση των αλλαγών αυτών στους επιβάτες μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.

Το Πρόγραμμα δεν ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού από το νόμο. Η Aegean έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία προειδοποίηση να ακυρώσει, όλα τα Μίλια, τις προσφορές, ως και την ιδιότητα του Μέλους σε περίπτωση παράβασης των κανόνων ορθής λειτουργίας του προγράμματος, από το ίδιο το Μέλος.

Ευθύνη του κατόχου-Υποχρέωση ορθής χρήσης προγράμματος-Συνέπειες Αθέτησης Τα Μίλια συλλέγονται, τηρούνται, αγοράζονται και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους Ορούς του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν και την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, διάθεση, πώληση, παραχώρηση, ανταλλαγή, προώθηση ή μεταφορά των Μιλίων από το Μέλος ή οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται ρητά.

Μίλια που δε συγκεντρώθηκαν ή δεν τηρήθηκαν σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος είναι αυτοδικαίως άκυρα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν. Τα εν λόγω Μίλια αφαιρούνται από το λογαριασμό. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ορθή χρήση του Προγράμματος από το Μέλος για όλη τη διάρκεια flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών συμμέτοχης του Μέλους στο Πρόγραμμα.

{{::Title}}

Η ιδιότητα Μέλους δεν ισχύει για νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, εταιρείες κάθε είδους, ως και ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Aegean, flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο.

Εγγραφή μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονική αίτηση: Ο ενδιαφερόμενος επιβάτης συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και την αποστέλλει ηλεκτρονικά. Κάθε Αριθμός Λογαριασμού είναι μοναδικός και αποδεικνύει μόνο αυτός με τις πληροφορίες που παρέχει την κατάσταση status ενός εκάστου μέλους του Προγράμματος, υπερισχύοντας έναντι οιουδήποτε στοιχείου αποτυπώνεται στην κάρτα και αυτής ακόμη της ημερομηνίας λήξης της.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το Μέλος δεν έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του, δεν θα έχει flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών δυνατότητα να εξαργυρώνει Μίλια, να αγοράζει Μίλια Aναβάθμισης, να μεταφέρει Mίλια Eξαργύρωσης, να δωρίζει Μίλια Εξαργύρωσης σε ΜΚΟ και να δημιουργεί Together Λογαριασμό. Με την αποστολή της αίτησης εγγραφήςτο Μέλος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους. Η Aegean δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής κατά την διακριτική της ευχέρεια.

flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών απώλεια βάρους με nhs

Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσοτέρων Λογαριασμών, θα flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών όλοι, καθώς και τα Μίλια που τυχόν έχουν συγκεντρωθεί στους Λογαριασμούς αυτούς και θα διατηρείται μόνον ο πρώτος και παλαιότερος εξ' αυτών. Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να διακόψει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς.

Κατόπιν επεξεργασίας του αιτήματος, ο Λογαριασμός και τα Μίλια του θα ακυρώνονται αυτόματα. Ο Λογαριασμός και τα Μίλια ακυρώνονται αυτόματα, σε περίπτωση θανάτου του Mέλους. Ο αριθμός των Μιλίων Αναβάθμισης που απαιτείται για κάθε βαθμίδα Κάρτας, καθώς και τα προνόμια, που απολαμβάνουν τα Μέλη κάθε βαθμίδας του προγράμματος, μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Aegean χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Κάθε Κάρτα είναι ατομική, αμεταβίβαστη, ανεκχώρητη και αναγράφει το όνομα του δικαιούχου-Μέλους. Η Κάρτα δεν είναι πιστωτική και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας, το Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Aegean, καλώντας στο 11 ή να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο www.

Σε flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών που το Μέλος δεν έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του, δεν θα του αποστέλλεται κάρτα. Διευκρινίζεται ότι οι πτήσεις για τις flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών το Μέλος δεν συγκεντρώνει Μίλια, δεν υπολογίζονται για την αναβάθμιση ή τη διατήρηση της βαθμίδας.

όρους και προϋποθέσεις | easyJet

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία Αναβάθμισης της Silver ή Gold βαθμίδας υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω: α όταν τα μίλια Αναβάθμισης καταχωρηθούν αυτόματα από το σύστημα και με τα μίλια αυτά προκύψει αναβάθμιση, τότε υπολογίζεται σύμφωνα με την ημερομηνία της πτήσης ενώ, β όταν τα μίλια Αναβάθμισης καταχωρηθούν μέσω της online φόρμας «Αναδρομική καταχώρηση μιλίων», και με τα μίλια αυτά προκύψει αναβάθμιση, τότε υπολογίζεται σύμφωνα με την ημερομηνία flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών της πτήσης.

BLUE Βαθμίδα: Το Blue Μέλος, πρέπει να χρησιμοποιεί την ψηφιακή του κάρτα για να κάνει χρήση των προνομίων που του παρέχει το Πρόγραμμα καθώς δεν θα λαμβάνει πλαστική κάρτα. Το Blue Μέλος, που έχει συγκεντρώσει Διευκρινίζεται ότι: α εάν το Blue Μέλος δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Μιλίων που απαιτούνται για την Αναβάθμισή του στη Silver βαθμίδα εντός των 12 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης καταχωρημένης πτήσης, flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών τα συγκεντρωθέντα Μίλια Αναβάθμισης δεν θα μηδενίζονται αυτόματα, αλλά διαδοχικά μόλις συμπληρώνεται ένα 1 έτος από την εκάστοτε ημέρα πτήσης, τελεσθείσα εντός της 12μηνης περιόδου.

Οποιοδήποτε ποσό Μιλίων Αναβάθμισης, πέραν του απαιτούμενου για την αναβάθμιση βαθμίδας ποσού προκύψει, θα προσμετράται για την επόμενη αναβάθμιση αλλά όχι για την διατήρηση της Silver βαθμίδας.

Διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε ποσό Μιλίων Αναβάθμισης, πέραν του απαιτούμενου για την διατήρηση βαθμίδας ποσού προκύψει, θα προσμετράται για την επόμενη αναβάθμιση αλλά όχι για την επόμενη διατήρηση της Silver βαθμίδας. Εάν το Silver Μέλος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα ανωτέρω Μίλια εντός του ανωτέρω χρόνου, θα υποβιβαστεί στη Blue βαθμίδα. Το Silver Μέλος, που έχει συγκεντρώσει Διευκρινίζεται ότι: α εάν το Silver Μέλος δεν συγκεντρώσει flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών απαιτούμενο αριθμό Μιλίων που απαιτούνται για την Αναβάθμισή του στην Gold βαθμίδα εντός των 12 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης καταχωρημένης πτήσης, τότε τα συγκεντρωθέντα Μίλια Αναβάθμισης δεν θα μηδενίζονται αυτόματα, αλλά διαδοχικά μόλις συμπληρώνεται ένα 1 έτος από την εκάστοτε ημέρα πτήσης, τελεσθείσα εντός της 12μηνης περιόδου.

Διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε ποσό Μιλίων Αναβάθμισης, πέραν του απαιτούμενου για την διατήρηση βαθμίδας flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών προκύψει, δεν θα προσμετράται για την επόμενη διατήρηση της Gold βαθμίδας. Εάν το Gold Μέλος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα ανωτέρω Μίλια εντός του ανωτέρω χρόνου, θα υποβιβαστεί στην Silver βαθμίδα.

Αφορούν δηλαδή, στα Μίλια που κάθε Μέλος συγκεντρώνει αθροιστικά από συγκεκριμένες δραστηριότητες, προκειμένου να γίνει κάτοχος της Blue, της Silver και στη συνέχεια της Gold Κάρτας. Τα Μίλια Αναβάθμισης συγκεντρώνονται από πτήσεις της Aegean, της Olympic Air και των εταιρειών-μελών της Star Alliance και έχουν διάρκεια ζωής 12 μηνών.

flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών

Μίλια Εξαργύρωσης Award Miles : Τα Μίλια Εξαργύρωσης αφορούν στα Μίλια που κάθε Μέλος συγκεντρώνει, προκειμένου να τα εξαργυρώσει, ανταλλάσσοντάς τα με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει το Πρόγραμμα. Τα Μίλια Εξαργύρωσης συγκεντρώνονται από πτήσεις της Aegean, της Olympic Air και από προϊόντα και υπηρεσίες των συνεργατών του Προγράμματος και δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος Business Rewards

Δικαίωμα για αίτηση διατήρησης βαθμίδας έχει είτε η μητέρα, είτε ο πατέρας του παιδιού. Διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να κάνουν χρήση του προνομίου για το ίδιο παιδί και οι δύο γονείς. Τα μέλη μπορούν να κάνουν μία φορά αίτηση για κάθε παιδί μετά τη γέννησή του και έως ότου συμπληρώσει το πρώτο του έτος.

Διευκρινίζεται ότι, τα Μίλια Αναβάθμισης που θα προστίθενται στο Λογαριασμό του μέλους ώστε να διατηρηθεί η βαθμίδα του, δεν θα υπολογίζονται για την αναβάθμιση της βαθμίδας του. Διευκρινίζεται ότι, μετά την έγκριση της αίτησης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα για αλλαγή ή ακύρωση του προνομίου.

Διευκρινίζεται ότι, τα μέλη που επωφελούνται του προνομίου μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση των προνομίων τους. Διευκρινίζεται ότι, το προνόμιο είναι προσωπικό για το μέλος που πραγματοποίησε το αίτημα και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί για κανένα λόγο σε οποιοδήποτε τρίτο.

YAMAMOTO AI-LIPOROL 90caps

Διευκρινίζεται ότι, τα μέλη που επωφελούνται του προνομίου μπορούν να συνεχίσουν να συγκεντρώνουν και να εξαργυρώνουν μίλια.

Τα μέλη πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα: - Για τη Μητέρα: Πιστοποιητικό Γέννησης - Για τον Πατέρα: Πιστοποιητικό Γέννησης, βεβαίωση άδειας ανατροφής τέκνου για τουλάχιστον 3 μήνες,  η οποία θα πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν την ημερομηνία λήξης ή flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών της βαθμίδας τους Διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα θα καταστρέφονται για λόγους ασφαλείας μετά την επεξεργασία τους.

Η Aegean κατά τη διακριτική της ευχέρεια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια αίτηση ή να αλλάξει το προνόμιο για διατήρηση βαθμίδας, εάν δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η Aegean έχει το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών διακόψει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προνομίου, όπως αυτοί αναφέρονται στον παρόν, οποτεδήποτε χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Οι νέοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν με την ανάρτηση τους.

Η αίτηση του Μέλους για χρήση του προνομίου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων. Τα Blue Μέλη έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν έως 1. Τα Silver Μέλη έχουν τη δυνατότητα αγοράς έως 2. Η αγορά μιλίων Αναβάθμισης θα αφορά μόνον στο μέλλον και δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με αναδρομική ισχύ.

flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών

Η αγορά μιλίων Αναβάθμισης δεν δύναται να ακυρωθεί μετά την ολοκλήρωσή της και κατά συνέπεια η αξία της συναλλαγής δεν επιστρέφεται. Τα μίλια Αναβάθμισης πιστώνονται στο λογαριασμό του Μέλους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η αγορά μιλίων Αναβάθμισης δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο on line στο www.

  • Δίαιτα low-carb ή δίαιτα low-fat για βέλτιστη απώλεια λίπους;
  • Βάρος 7 κιλών χάνεται
  • Ιαπωνικές τεχνικές απώλειας βάρους
  • Miles+Bonus Όροι & Προϋποθέσεις | Aegean Airlines
  • Αδύναμη μεσαία

Η αγορά μιλίων Αναβάθμισης αφορά αυστηρά στον προσωπικό λογαριασμό του Μέλους. Τα μίλια Αναβάθμισης που αγοράζονται δεν δύναται να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο. Διευκρινίζεται ότι ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία για έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας.

Τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα αγοράς έως Η αγορά μιλίων Εξαργύρωσης δεν δύναται να flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών μετά την ολοκλήρωσή της και κατά συνέπεια η αξία της συναλλαγής δεν επιστρέφεται. Τα μίλια Εξαργύρωσης πωλούνται ανά χίλια 1. Τα μίλια Εξαργύρωσης πιστώνονται στο λογαριασμό του Μέλους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απώλεια βάρους βρουκέλαιο. Η αγορά μιλίων Εξαργύρωσης δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο on line στο www.

Τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ως δώρο — αθροιστικά — έως Η αγορά Μιλίων Εξαργύρωσης για δώρο δεν δύναται να ακυρωθεί μετά την ολοκλήρωσή της και κατά συνέπεια η αξία της συναλλαγής δεν επιστρέφεται.

κάτι που σας βοηθά να χάσετε βάρος Έχω 2 εβδομάδες για να χάσω βάρος

Τα Μίλια Εξαργύρωσης για δώρο πωλούνται ανά 1. Τα Μίλια Εξαργύρωσης που αγοράστηκαν για δώρο πιστώνονται στο Λογαριασμό του παραλήπτη Μέλους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η αγορά Μιλίων Εξαργύρωσης για δώρο δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο on line στο www.

Είναι οι δίαιτες low-carb καλύτερες από τις δίαιτες low-fat για απώλεια λίπους;

Τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν — αθροιστικά — από 1. Τα Μέλη flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών τη δυνατότητα να λάβουν — αθροιστικά — έως Η μεταφορά Μιλίων Εξαργύρωσης δεν δύναται να ακυρωθεί μετά την ολοκλήρωσή της και κατά συνέπεια η αξία της συναλλαγής δεν επιστρέφεται.

Τα Μίλια Εξαργύρωσης πιστώνονται στο Λογαριασμό του παραλήπτη Μέλους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η μεταφορά Μιλίων Εξαργύρωσης δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο on line στο www. Τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να δωρίσουν — αθροιστικά — απώλεια βάρους σε contrave Η δωρεά Μιλίων Εξαργύρωσης δεν δύναται να ακυρωθεί μετά την ολοκλήρωσή της και κατά συνέπεια η αξία της συναλλαγής δεν επιστρέφεται.

Τα Μίλια Εξαργύρωσης δωρίζονται ανά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η δωρεά Μιλίων Εξαργύρωσης δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο on line στο www. Τα Ιδρύματα που θα μπορούν να λάβουν Μίλια Εξαργύρωσης από δωρεές θα αναφέρονται αναλυτικά στο www.

Το Μέλος που δημιουργεί ένα Together λογαριασμό ορίζεται αυτόματα ως ο Επικεφαλής του λογαριασμού. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το Μέλος δεν έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει Together Λογαριασμό. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το Μέλος που είναι ταυτόχρονα Επικεφαλής ενός Together λογαριασμού, υποβιβαστεί στη Blue βαθμίδα, ο flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών Together θα ακυρώνεται και όλα τα Μίλια Εξαργύρωσης που έχουν συγκεντρωθεί, θα μεταφέρονται στον προσωπικό Αριθμό Λογαριασμού του Επικεφαλής.

Ένας λογαριασμός Together μπορεί να περιλαμβάνει από 2 έως 6 άτομα.

Δίαιτα ή άσκηση για απώλεια βάρους;

Ο Επικεφαλής καθώς και τα Μέλη που προστίθενται με την ιδιότητα «Πατέρας», «Μητέρα», «Σύντροφος», «Σύζυγος» θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ενώ τα υπόλοιπα Μέλη θα πρέπει να είναι άνω των 2 ετών.

Ο Επικεφαλής θα flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών να προσκαλέσει τα Μέλη τα οποία θέλει να συμπεριλάβει στο λογαριασμό Together με ηλεκτρονική πρόσκληση. Διευκρινίζεται ότι τα Μέλη έχουν δικαίωμα να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την πρόσκληση μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής αυτής. Μετά το πέρας των 10 ημερών, η πρόσκληση θα λήγει και ο Επικεφαλής θα μπορεί να ξαναστείλει την πρόσκληση στο ίδιο Μέλος ή να προσκαλέσει κάποιο άλλο.

  • Οι παρόντες Όροι περιλαμβάνουν: την Πολιτική απορρήτου μας που ορίζει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, την Πολιτική αποδεκτής χρήσης μας, εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας και οποιαδήποτε Επιβεβαίωση Κράτησης και οποιουσδήποτε ειδικούς όρους που καθορίζονται σε αυτήν.
  • YAMAMOTO AI-LIPOROL 90caps

Ο Επικεφαλής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του λογαριασμού Together προσθήκη και αφαίρεση μελών. Οι αλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται κάνοντας login στον προσωπικό του λογαριασμό. Τα Μέλη που προστίθενται στο λογαριασμό Together δεν μπορούν να διαγραφούν σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους στο Together.

Τα Μέλη που διαγράφονται από έναν λογαριασμό Together, δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ή να ενταχθούν σε λογαριασμό Together για διάστημα έξι 6 μηνών από την ημερομηνία της αποχώρησης ή της διαγραφής τους. Ο επικεφαλής που εύκολη απώλεια λίπους τώρα ή απενεργοποιεί ένα λογαριασμό Together ή υποβιβαστεί στη Blue βαθμίδα, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ή να ενταχθεί σε λογαριασμό Together για διάστημα έξι 6 μηνών από την ημερομηνία αποχώρησης, απενεργοποίησης ή υποβίβασης.

Διευκρινίζεται flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών η διαγραφή ενός λογαριασμού Together είναι εφικτή μόνο μετά την πάροδο 12 μηνών από τη δημιουργία του. Ο Επικεφαλής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών διαχείριση του Together λογαριασμού. Ο Επικεφαλής έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει την πρόσβαση στα Μέλη που επιθυμεί, ώστε να βλέπουν τις κινήσεις συγκέντρωσης και εξαργύρωσης Μιλίων, καθώς και να εξαργυρώνουν Μίλια, να μεταφέρουν Μίλια και να δωρίζουν Μίλια σε ΜΚΟ.

Σε περίπτωση θανάτου του Επικεφαλής, ο Together λογαριασμός και τα αντίστοιχα μίλια θα ακυρώνονται αυτόματα. Flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών Aegean διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια αίτηση λογαριασμού Together εάν δεν πληροί τους όρους και τις flex απώλεια βάρους λογαριασμού δαπανών.

Λευκή απώλεια βάρους Aegean διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ή να τροποποιεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους όρους και τις προϋποθέσεις του Together, όπως αναφέρονται στο παρόν. Οι νέοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Η Aegean έχει το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να διακόψει ή να ακυρώσει την υπηρεσία Together οποτεδήποτε χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωσή της έναντι των Together μελών.

όρους και προϋποθέσεις

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ακύρωσης του Προγράμματος, εξαιτίας λύσης της εταιρείας, εκκαθάρισης, πτώχευσης, εξαγοράς, συγχώνευσης ή οποιασδήποτε παρόμοιας κατάστασης.

Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης του Προγράμματος από την Aegean, ο Together λογαριασμός και τα αντίστοιχα μίλια θα ακυρώνονται αυτόματα. Η συμμετοχή του Μέλους στο Together συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.