Λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή, Ναυτικός ατμολέβητας - Βικιπαίδεια


Γενικά[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Τμήμα του Λεβητοστασίου του αγγλικού πολεμικού πλοίου Μπέλφαστ Οι κατασκευαστές λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή των τύπων ατμολεβήτων καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να πετύχουν: α τον μέγιστο βαθμό απόδοσής των, β τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή, ασφάλεια λειτουργίας και διάρκεια ζωής των και γ την ελαχιστοποίηση βλαβών.

Για την επίτευξη όμως των παραπάνω απαιτείται πρώτιστα η καλή λειτουργία και η επιμελημένη συντήρηση αυτών, την ευθύνη των οποίων φέρουν οι Μηχανικοί και το πλήρωμα μηχανής των πλοίων που οφείλουν να γνωρίζουν τη δομή, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών αλλά και κάθε οργάνου ή μηχανισμού που σχετίζεται με τους ατμολέβητες καθώς και το σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας εκάστου.

Ο Χώρος στον οποίο εγκαθίσταται ναυτικός ατμολέβητας στα πλοία ονομάζεται λεβητοστάσιο που βρίσκεται πρώραθεν του μηχανοστασίου των πλοίων. Αν όμως βρίσκεται μέσα στο Μηχανοστάσιο τότε όλος ο χώρος ονομάζεται Μηχανολεβητοστάσιο.

Ιδιότητες ν. Αυτό επιτυγχάνεται με την αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας του νερού, της ταχύτητας των καυσαερίων, της θερμαινόμενης επιφάνειας και του βαθμού καύσης, που αυξάνεται με την εφαρμογή κυρίως τεχνητού ελκυσμού και της "υπό πίεση" καύσης. Μέγιστη απόδοση ορίων ατμοπαραγωγής. Αυτή επιτυγχάνεται με την ορθή κατανομή της απορρόφησης θερμότητας μέσα στο λέβητα, του οικονομητήρα, του προθερμαντήρα αέρος και του υπερθερμαντήρα.

Ικανότητα παροχής ατμού με ευρεία όρια μεταβολής της ατμοπαραγωγής.

λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή ιδανική απώλεια βάρους σε ένα μήνα

Αυτή επιτυγχάνεται με ορθό υπολογισμό και σχεδίαση του υπερθερμαντήρα με τη χρήση κατάλληλων οργάνων ελέγχου της θερμοκρασίας του υπερθέρμου. Μέγιστη ικανότητα προσαρμογής σε αυξομείωση ατμοπαραγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται με τον απαραίτητο μεγάλο όγκο ατμοθαλάμου που ενεργεί στη προκειμένη περίπτωση ως συσσωρευτής ατμού.

Η Σοκαριστική Αλήθεια Για Τους Λιποδιαλυτες Και Τα Συμπληρώματα

Μικρό χρόνο ατμοποίησης. Αυτό εξαρτάται από τη σχέση θερμαινόμενης επιφάνειας ως προς τον όγκο του περιεχομένου νερού. Μεγάλη ασφάλεια λειτουργίας. Αυτή εξαρτάται από τη σχεδίαση και καταλληλότητα των υλικών κατασκευής. Μικρή απώλεια ακτινοβολίας στο χώρο λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή.

Επιτυγχάνεται με χρήση κατάλληλων αντιπυρικών και αντιθερμικών μονωτικών υλών στη κατασκευή των εστιών και στους υδροτοίχους και αγωγούς. Μεγάλη ευχέρεια επιθεώρησης, καθαρισμού και επισκευής. Αυτή εξαρτάται κυρίως από τη εργοστασιακή σχεδίαση και τον υπάρχοντα χώρο της εγκατάστασης στα πλοία. Επαρκή, ικανοποιητικήεγκατάσταση απαραίτητων οργάνων ελέγχου και λειτουργίας.

Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις μαζί με την πείρα των κατασκευαστών χρησίμευσαν ως οδηγός τόσο στη θερμοδυναμική όσο και στη κατασκευαστική μελέτη των ναυτικών ατμολεβήτων κατά την εξέλιξη αυτών στο πέρασμα των χρόνων μέχρι του σημείου που σήμερα να έχουν αυτοί τελειοποιηθεί.

Τύποι ν.

  • Η Σοκαριστική Αλήθεια Για Τους Λιποδιαλυτες Και Τα Συμπληρώματα
  • Тогда Стратмор напрягся и рванул тело изо всех сил.

  • - Я уверен, у него все под контролем.

  • Он что-то скрывает.

  • Вы должны… Сьюзан вырвала руку и посмотрела на него с возмущением.

  • Goodlife απώλεια βάρους ahmedabad
  • Они сразу же затвердели.

Με βάση αυτών οι λέβητες διακρίνονται σε: Λέβητες εσωτερικής εστίας, που καλούνται και φλογαβλωτοί λέβητες. Λέβητες εξωτερικής εστίας, που καλούνται και υδραυλωτοί λέβητες. Λέβητες λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή κυκλοφορίας, και Λέβητες τεχνητής κυκλοφορίας ή βεβιασμένης κυκλοφορίας. Οι λέβητες εσωτερικής εστίας ή φλογαυλωτοί περιβάλλονται από τον υδροθάλαμο, ενώ οι εξωτερικής εστίας ή υδραυλωτοί είναι εκτός υδροθαλάμου.

Το χαρακτηριστικό των φλογαυλωτών είναι ότι εσωτερικά των αυλών διέρχονται φλόγες και καυσαέρια ενώ εξωτερικά περιβάλλονται από νερό. Στους υδραυλωτούς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή απώλεια βάρους zantac

λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή Στους λέβητες φυσικής κυκλοφορίας, η κυκλοφορία πραγματοποιείται με μόνη τη θέρμαση του νερού, ενώ αντίθετα στους τεχνιτής κυκλοφορίας αυτή συμβαίνει με μηχανικά μέσα που ονομάζονται αντλίες κυκλοφορίας.

Ιστορία[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Πρώτοι υπήρξαν οι φλογαυλωτοί λέβητες που κατασκευάστηκαν σε δύο τύπους, τους κυλινδρικούς λεγόμενοι και "ευθείας φλόγας" ή "λέβητες Αγγλικού Ναυαρχείου", και στους επίσης κυλινδρικούς "επιστρεφόμενης φλόγας" απλής ή διπλής πρόσοψης. Οι πρώτοι φέρουν τους αυλούς σε προέκταση του κλιβάνου έτσι ώστε φλόγες και καυσαέρια να οδεύουν εξ αυτών κατ΄ ευθείαν προς τη καπνοδόχο. Κυλινδρικός φλογαυλωτός λέβητας επιστρεφόμενης φλόγας Σκωτικού τύπου Κάτοψη διάταξης ατμολέβητα επιστρεφόμενης φλόγας Σκωτικού τύπου, απλής πρόσοψης.

Οι δεύτεροι φέρουν τους αυλούς πάνω και παράλληλα από τους κλιβάνους έτσι ώστε φλόγες και καυσαέρια ν΄ αναστρέφουν και να εισέρχονται στους αυλούς οδεύοντας μέσω αυτών στη καπνοδόχο. Από τους φλογαυλωτούς λέβητες ο επιστρεφόμενης φλόγας που ονομάζονταν και "Σκωτικός" ή Σκοτσέζικος λέβητας" Scotch boiler ήταν εκείνος που χρησιμοποιήθηκε εντονότερα κατά τον προηγούμενο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου, λόγω των περισσοτέρων πλεονεκτημάτων του.

Ο τύπος αυτός χρησιμοποιήθηκε ως γαιανθρακολέβητας και ως πετρελαιολέβητας με πολλές κατά καιρούς βελτιώσεις.

Πρόσφατα άρθρα

Στα τέλη του 19ου αιώνα με την εισαγωγή στα πλοία της παλινδρομικής μηχανής τριπλής εκτόνωσης και στη συνέχεια του ατμοστροβίλου διαπιστώθηκε ότι οι φλογαυλωτοί παρά τις βελτιώσεις τους ήταν πλέον ανεπαρκείς.

Έτσι κατέστη ανάγκη κατασκευής των υδραυλωτών ατμολεβήτων που αποδείχθηκαν λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή ικανότεροι στη ταχεία παραγωγή ατμού υψηλής πίεσης και με διαστάσεις και βάρος μικρότερα των ισοδύναμων φλογαυλωτών. Η κατασκευή των υδραυλωτών σημείωσε αλματώδη εξέλιξη στον 20ο αιώνα. Κύριος ανασταλτικός παράγοντας στην αρχή της ανάπτυξής των ήταν η εναπόθεση καθαλατώσεων, άλατοςστο εσωτερικό των αυλών που επέφεραν τη καταστροφή τους. Τέτοιο βεβαίως πρόβλημα ΄παρουσίαζαν και οι φλογαυλωτοί λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή όμως σ΄ εκείνους ήταν λιγότερες οι συνέπειες λόγω του μεγάλου όγκου νερού, της χαμηλής πίεσης και του μικρού σχετικά βαθμού ατμοποίησης.

Το εμπόδιο αυτό τελικά ξεπεράστηκε με χρησιμοποίηση αποσταγμένου νερού με χημική επεξεργασία αφαλάτωση. Έτσι ξεπερνώντας το πρόβλημα άρχισαν να κατασκευαζονται με τη πάροδο του χρόνου οι λέβητες "περιορισμένης κυκλοφορίας", όπως οι τύπου "Belleville", στη Γαλλία, και παράλληλα οι "ελεύθερης κυκλοφορίας" που αναπτύχθηκαν στην Αμερική, όπως οι πολλοί γνωστοί στο χώρο, "Μπαμπκόκ-Γουϊλκόξ" Babcock-Wilcoxενώ στην Αγγλία εμφανίζονται οι πώς να πει κάποιος να χάσει βάρος "ταχείας κυκλοφορίας" τύπου Α, όπως οι Γιάροου YarrowΘόρνυκροφτ ThornycroftΓουάϊτ-Φόστερ White-Foster κ.

Στα τελευταία χρόνια εξ όλων των παραπάνω η κατασκευή υδραυλωτών λεβήτων "ταχείας κυκλοφορίας" υπήρξε αλματώδης σε πλείστους τύπους.

Συντήρηση & - Service στο σύστημα θέρμανσης - Συντήρηση λέβητα και καυστήρα

Σήμερα οι λέβητες αυτοί εφοδιάζονται επιπρόσθετα και με άλλες απαραίτητες συσκευές όπως οικονομητήρεςυπερθερμαντήρεςπροθερμαντήρες αέρος καθώς και με τα πλέον εξελιγμένα εξαρτήματα ελέγχου της λειτουργίας των. Ανεξάρτητα όμως των παραπάνω και σήμερα ακόμη συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται φλογαυλωτοί λέβητες κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου, περισσότερο όμως ως βοηθητικοί λέβητες. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίσθηκε η κατασκευή λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή ατμογεννητριών υψίστης πίεσης που επέβαλε η ανάγκη χρήσης ακόμη υψηλότερης πίεσης ατμού.

Τέλος μέγα και αποφασιστικό βήμα στην εξέλιξη των ατμολεβήτων στη σύγχρονη εποχή θα μπορούσε να θεωρηθεί η χρήση της ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας στο πλαίσιο της ατμοπαραγωγικής εγκατάστασης. Η χρήση αυτών σε πλοία ήταν μάλλον περιορισμένη. Οι κύριες λειτουργίες που παρατηρούνται σ΄ ένα ναυτικό ατμολέβητα είναι βασικά τρεις: α η καύση του καυσίμου, δια της οποίας η χημική του ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα.

Πίνακας περιεχομένων

Εξαρτήματα ν. Αυτά διακρίνονται σε "εσωτερικά" και "εξωτερικά εξαρτήματα" και σχετίζονται με το νερό και τον ατμό.

τυπική απώλεια βάρους σε contrave

Τα εξαρτήματα που σχετίζονται με τη καύση αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία. Εσωτερικά εξαρτήματα[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Ο εσωτερικός τροφοδοτικός σωλήνας.

Ο σκοπός τους είναι να κάψουν κάπως το λίπος επιταχύνοντας το μεταβολισμό ή να εμποδίσουν το λίπος στα τρόφιμα ή άλλες μεθόδους. Οι εταιρείες που πωλούν αυτά τα προϊόντα απασχολούν καταλαβαίνω στις τεχνικές μάρκετινγκ για να σας γαντζώσουν, με έντονες έντυπες διαφημίσεις και μερικές φορές λιγότερο από τις πιστές πριν και μετά τις εικόνες. Τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή; Οι καυστήρες λίπους δεν ρυθμίζονται από την FDAέτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να βάλουν σε αυτά ό, τι βότανο, βιταμίνη ή ανόργανο, αρκεί η ουσία να μην είναι παράνομη. Δεν γνωρίζω μακροπρόθεσμες μελέτες για οποιαδήποτε από τις εκατοντάδες λίπους καυστήρων στην αγορά.

Ο σωλήνας αυτός συνδέεται με το τροφοδοτικό επιστόμιο του λέβητα και σε όλο λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή μήκος του είναι διάτρητος έτσι ώστε το ψυχρό νερό που εισέρχεται να κατανέμεται σ΄ όλο τον εσωτερικό χώρο, προς αποφυγή τάσεων στο υλικό που θα συνέβαινε από τη συσσώρευση του νερού σ΄ ένα σημείο του υδροθαλάμου.

Ο εσωτερικός εξαφριστικός σωλήνας. Ο σωλήνας αυτός που προσαρμόζεται εξωτερικά του ατμουδροθαλάμου καταλήγει στη χοάνη, περί τη στάθμη του λέβητα, όπου μέσω αυτού οι διάφορες ελαιώδεις αφροί απάγονται στη θάλασσα ή σε ειδικό χώρο συγκέντρωσης. Τα εμποδιστικά διαφράγματα. Πρόκειται λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή ειδικά ελάσματα που τοποθετούνται κάθετα με σκοπό να εμποδίζουν την μετακίνηση της μάζας του νερού στις περιπτώσεις διατοιχισμού του σκάφους, που θα είχε ως συνέπεια την αποκάλυψη θερμαινόμενων επιφανειών στη φωτιά και την καταστροφή τους.

Οι αποχωριστήρες λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή Αυτά είναι ελάσματα ή δοχεία ειδικής κατασκευής μέσα από τα οποία ο διερχόμενος ατμός αποχωρίζεται από την υγρασία που παρασύρει κατά την έξοδό του από το λέβητα.

Ο σωλήνας απαγωγής ατμού. Λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή φέρεται προσαρμοσμένος στο ανώτερο σημείο του ατμοθαλάμου καθ΄ όλο το μήκος του.

Είναι διάτρητος στο επάνω μέρος προκειμένου να συλλέγει όσο το δυνατόν στεγνό ατμό που άγεται στη συνέχεια στον ατμοφράκτη και από εκεί στη χρήση του, και Οι ψευδάργυροι ηλεκτρόλυσης.

Αυτοί είναι τεμάχια καθαρού ηλεκτρολυτικού ψευδαργύρου που φέρονται μέσα στον υδροθάλαμο για την προστασία του από ηλεκτρολυτικές φθορές.

Εξωτερικά εξαρτήματα[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Οι ατμοφράκτες. Πρόκειται για βαλβίδες διακοπής παροχής ατμού που φέρονται στο υψηλότερο σημείο του ατμοθαλάμου και συγκοινωνούν με τον εσωτερικό σωλήνα απαγωγής ατμού.

Οι ατμοφράκτες σε κάθε ατμολέβητα είναι τρεις: ο "κύριος ατμοφράκτης", που παρέχει ατμό στη κύρια ατμαγωγό σωλήνωση, προς τη κυρία μηχανήο "βοηθητικός ατμοφράκτης" που διοχετεύει στη δευτερεύουσα ή βοηθητική ατμαγωγό σωλήνωση, προς βοηθητικές μηχανέςκαι ο "τοπικός ατμοφράκτης" που διοχετεύει ατμό στις μηχανές του λεβητοστασίου.

καλύτερος τρόπος να χάσετε βάρος σε 66

Τα ασφαλιστικά επιστόμια. Αυτές είναι ειδικές βαλβίδες που φορτίζονται και ρυθμίζονται έτσι ώστε ν΄ ανοίγουν σε ορισμένη πίεση προκειμένου να εξέρχεται δι΄ αυτών ο πλεονάζων ατμός προς την ατμόσφαιρα. Αυτά χρησιμεύουν για η διατήρηση του μέγιστου ορίου πίεσης ασφαλείας του λέβητα και να προλαμβάνεται τυχόν παραμόρφωσή του ή ακόμα και η έκρηξή του. Τα τροφοδοτικά επιστόμια. Αυτά είναι απλά επιστόμια με ανεπίστροφη βαλβίδα με απομονωτικό διακόπτη.

Μπορώ να αγοράσω φυσικά καυστήρες λίπους σε ένα φαρμακείο;

Αυτά χρησιμεύουν για τον έλεγχο της εισερχόμενης ποσότητας τροφοδοτικού νερού. Οι τροφοδοτικοί ρυθμιστές. Είναι εξαρτήματα που επιδρούν στα παραπάνω τροφοδοτικά επιστόμια και ρυθμίζουν τη παροχή του νερού έτσι ώστε η στάθμη αυτού στο λέβητα να παραμένει σταθερά. Αυτοί φέρονται στη πρόσοψη του λέβητα και συγκοινωνούν με τον υδροθάλαμο και τον ατμοθάλαμο.

λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή

Τα θλιβόμετρα. Πρόκειται για όργανα μέτρησης πίεσης που τοποθετούνται δύο τουλάχιστον ανά λέβητα και δεικνύουν την πίεση στον ατμοθάλαμο.

Οι τεχνητοί καυστήρες λίπους, με τη σειρά τους, χωρίζονται σε συμπληρώματα διατροφής, φάρμακα και αθλητική διατροφή. Έχουν διαφορετικές επιδράσεις στο σώμα, αλλά αποσκοπούν σε ένα αποτέλεσμα - μείωση του υποδόριου λίπους. Αυτά τα ειδικά συμπληρώματα βοηθούν στην απομάκρυνση του υπερβολικού υγρού από το σώμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Οι υδροδείκτες Αυτοί δεικνύουν τη στάθμη λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή νερού. Φέρονται στη πρόσοψη και συγκοινωνούν με τον υδροθάλαμο και ατμοθάλαμο.

συντήρηση απώλεια βάρους η ναυτική γυναίκα χάνει βάρος

Οι δοκιμαστικοί κρουνοί. Είναι τρεις κρουνοί που φέρονται εξωτερικά του λέβητα περί την προβλεπόμενη εσωτερική στάθμη του νερού και αντιστοιχούν στη κατώτερη, στη κανονική και στην ανώτερη στάθμη του λέβητα. Με τη βοήθεια αυτών διαπιστώνεται μηχανικά η περίπου στάθμη του νερού σε περίπτωση βλάβης των υδροδεικτών.

Ο εξαεριστικός κρουνός. Αυτός φέρεται στο ανώτερο σημείο του ατμοθαλάμου και χρησιμεύει στην επικοινωνία του με την ατμόσφαιρα.

Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα με νέο υψηλής απόδοσης και λειτουργία υπό αντιστάθμιση θερμοκρασία Παρέμβαση 2: Σωστή μεθοδολογία εφαρμογής Κατά την αντικατάσταση του λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης, είναι σκόπιμο να ακολουθηθεί η διαδικασία που υπαγορεύεται από τους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής. Αρχικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, εφόσον έχουν εφαρμοστεί παρεμβάσεις στο κτήριο ή στην εγκατάσταση όπως π. Στην περίπτωση αυτή, αλλά και σε εγκαταστάσεις στις οποίες δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις στο κτήριο, κρίνεται απαραίτητη η επιβεβαίωση, μέσω προσεκτικής μελέτης της ζητούμενης ισχύος από τον λέβητα, κατά την οποία, λόγω της επικρατούσας κατά το παρελθόν λογικής για σημαντική υπερδιαστασιολόγηση, θα προκύψει μικρότερος και ορθότερος λέβητας. Στην περίπτωση της επιλογής λέβητα συμπύκνωσης, ο οποίος λειτουργεί με πολύ καλύτερο βαθμό απόδοσης, κρίνεται απαραίτητη λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή η πρόβλεψη της λειτουργίας της εγκατάστασης υπό συνθήκες χαμηλότερων θερμοκρασιών νερού, ώστε να λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή η βελτίωση που προκύπτει από την εγκατάσταση του λέβητα αυτού του τύπου. Κατά καλύτερη απώλεια λίπους αντικατάσταση του λέβητα κρίνεται απαραίτητη και η αντικατάσταση του καυστήρα, αλλά και του κυκλοφορητή οι οποίοι πρέπει επίσης να είναι ικανοί να καλύψουν τις νέες συνθήκες λειτουργίας.

Αυτός ανοίγεται κατά την αφή της φωτιάς για την έξοδο του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή την πλήρωση ή εκκένωση όταν ο λέβητας τεθεί εκτός λειτουργίας. Ο εξαφριστικός κρουνός. Αυτός ανοίγεται κατά τη λειτουργία, ανά λιπαρών καυστήρων που είναι ασφαλή, προκειμένου ν΄ αφαιρεθούν ελαιώδεις ουσίες και λιπαροί αφροί από την επιφάνεια του νερού, που προέρχονται από τα διάφορα έλαια λίπανσης μηχανών και μηχανημάτων.

Ο κρουνός εξαγωγής νερού. Αυτός φέρεται στο κατώτερο σημείο του υδροθαλάμου και ανοίγεται κατά τη λειτουργία κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η εξαγωγή μέρους του νερού προς ελάττωση της πυκνότητάς του. Ο κρουνός εκκένωσης. Χρησιμεύει για την εκκένωση του λέβητα όταν αυτός δεν λειτουργεί. Οι κρουνοί εξυδάτωσης.

Μενού πλοήγησης

Αυτοί χρησιμεύουν για την εξυδάτωση των υπερθερμαντήρων και των ατμαγωγών. Ο κρουνός αλατομέτρου. Φέρεται στο κατώτερο μέρος του υδροθαλάμου για δειγματοληψία του νερού για χημικές μετρήσεις. Το υδροκίνητρο.

Ναυτικός ατμολέβητας

Αυτό φέρεται μόνο στους κυλινδρικούς λέβητες και χρησιμοποιείται για την αναγκαστική κυκοφορία του νερού του υδροθαλάμου ειδικότερα με την αφή της φωτιάς. Τα θερμόμετρα. Πρόκειται για θερμόμετρα ατμού Το σύστημα συναγερμού.

  • Συμβουλές που βασίζονται σε αποδείξεις απώλειας βάρους
  • Ναυτικός ατμολέβητας - Βικιπαίδεια