G6 καυστήρα λίπους. Κριτικές Πελάτη


Μετά την ανάφλεξη, ρυθμίστε την παροχή θερμότητας περιστρέφοντας Δοχείο καυσίμου Προστατευτικό σύστημα απομόνωσης. Ανοίξτε την τροφοδοσία υγραερίου περιστρέφοντας αριστερόστροφα, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και κλείστε την περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Συνδέστε τη φιάλη υγραερίου - ρυθμιστή πίεσης Συνδέστε το ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη υγραερίου περιστρέφοντας αριστερόστροφα, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αποσυνδέστε τον περιστρέφοντας δεξιόστροφα Μειώστε την πίεση του υγραερίου Συνδέστε το ρυθμιστή πίεσης - λάστιχου υγραερίου Στερεώστε τη σύνδεση ρυθμιστή πίεσης - λάστιχου υγραερίου Διοχετεύστε υγραέριο προς τον καυστήρα 4 5 Λειτουργία Με ανοιχτή βαλβίδα φιάλης G1 και ρυθμιστή φλόγας το αέριο διέρχεται από το λάστιχο αερίου G7 g6 καυστήρα λίπους στον καυστήρα που αντιστοιχεί στον ρυθμιστή φλόγας.

Εάν πιέσετε το ρυθμιστή φλόγας Bενεργοποιείται η ενσωματωμένη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη A προκαλώντας σπινθήρα στο σπιθηριστή των g6 καυστήρα λίπους.

  • Она была убеждена, что именно это качество определило всю его карьеру и вознесло на высшие этажи власти.

  • Если он знал, что мы его ликвидируем, то естественно было бы ожидать, что он накажет нас, допустив исчезновение кольца.

Χρήση Ενδεδειγμένη χρήση Η ψησταριά είναι μια ψησταριά αερίου για υπαίθρια χρήση. Χρησιμοποιείται κατάλληλα όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την παρασκευή τροφίμων που μπορούν να ψηθούν σε ψησταριά τηρώντας όλα όσα αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες. Η ψησταριά είναι μόνο για ιδιωτική χρήση. Μη ενδεδειγμένη χρήση Δεν επιτρέπεται διαφορετική ή πέραν της προαναφερόμενης χρήση.

Triton PTS + Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης EDITION: 03/17ER - PDF ΔΩΡΕΑΝ Λήψη

Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά ως θέρμανση. Μην χρησιμοποιείτε την ψησταριά για τη θέρμανση υλικών εκτός τροφίμων που μπορούν να g6 καυστήρα λίπους σε ψησταριά. Υποδείξεις ασφαλείας Εννοιολογικός προσδιορισμός υποδείξεων που χρησιμοποιούνται Για την επισήμανση κινδύνων κόσμους καλύτερα συμπλήρωμα απώλειας βάρους σημαντικών πληροφοριών χρησιμοποιούνται σε αυτές τις g6 καυστήρα λίπους τα ακόλουθα σύμβολα και οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης: Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολο και λέξη επισήμανσης Υπόδειξη ότι υπάρχει ένας πιθανός κίνδυνος, που μπορεί να επιφέρει σοβαρές Κίνδυνος σωματικές βλάβες ή σοβαρές υλικές ζημιές, εάν δεν ληφθούν τα αναφερόμενα μέτρα.

Υποδείξεις χρήσης Σύμβολο!

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Υπόδειξη ότι υπάρχει μια χρήσιμη λειτουργία ή χρήσιμη συμβουλή Νόμιμη εγγύηση και εγγύση κατασκευαστή Η ψησταριά σας της εταιρείας Landmann παραδόθηκε από το εργοστάσιο ως ποιοτικό προϊόν σε άρτια κατάσταση.

Ως εκ τούτου η Landmann, πέραν των προβλεπόμενων από την νομοθεσία δικαιωμάτων σας εγγύησης, προσφέρει μία πρόσθετη 5ετή εγγύηση ποιότητας και διάρκειας ζωής κατά της σκουριάς των κατασκευασμένων από ανοξείδωτο χάλυβα καυστήρων. Οποιεσδήποτε αξιώσεις απορρέουν από τη νόμιμη και εργοστασιακή εγγύηση αποκλείονται καταρχήν στην περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης της ψησταριάς καθώς και χρήσης μη εγκεκριμένων καυσίμων.

Παρακαλούμε, για τις περιπτώσεις νόμιμης ή εργοστασιακής g6 καυστήρα λίπους φυλάξτε το παραστατικό αγοράς. Ποτέ μη θέτετε την ψησταριά σε λειτουργία, εφόσον υπάρχουν εμφανείς ζημιές.

Ποτέ μην πραγματοποιείτε τεχνικές τροποποιήσεις στην g6 καυστήρα λίπους. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της εταρείας Landmann. Χρησιμοποιείτε μόνο g6 καυστήρα λίπους, που δεν εγκριθεί για τη συγκεκριμένη ψησταριά βλέπε κεφάλαιο "Αξεσουάρ", g6 καυστήρα λίπους περίπτωση αμφιβολιών ρωτήστε στο τμήμα υποστήριξης πελατών. Χρησιμοποιήστε την ψησταριά μόνο σε υπαίθριους χώρους με καλό αερισμό και πάνω από το επίπεδο του εδάφους δηλ.

Ποτέ μην αφήνετε g6 καυστήρα λίπους επίβλεψη την ψησταριά.

g6 καυστήρα λίπους

Προσέχετε ιδίως ώστε να μην πλησιάσουν παιδιά ή άτομα με νοητική υστέρηση κοντά στην ψησταριά. Τα συγκεκριμένα άτομα δεν μπορούν πάντα να διακρίνουν πιθανούς κινδύνους. Κατά το χειρισμό της ψησταριάς φοράτε πάντα γάντια ψήστη.

g6 καυστήρα λίπους

Τα μικρά εξαρτήματα μπορούν να καταστούν επικίνδυνα για τη ζωή σε περίπτωση κατάποσης. Λάβετε επίσης υπόψη, πως υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας, σε περίπτωση κάλυψης των αναπνευστικών οδών από τη μεμβράνη της συσκευασίας. Υπολειπόμενοι κίνδυνοι ΚΙΝΔΥΝΟΣ: G6 καυστήρα λίπους επιφάνειες και εξαρτήματα Κατά τη λειτουργία αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένα τμήματα της ψησταριάς, ιδίως κοντά στη μονάδας ψησίματος.

Πιθανές συνέπειες: Σοβαρά εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με τα εξαρτήματα που βρίσκονται κοντά στη μονάδα ψησίματος. Φωτιά ή υποβόσκουσα πυρκαγιά, εάν βρίσκονται εύφλεκτα υλικά ή ουσίες κοντά στην ψησταριά. Μέτρα προστασίας πριν από το ψήσιμο: Επιλέξτε το σημείο που θα τοποθετήσετε την ψησταριά έτσι, ώστε να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά g6 καυστήρα λίπους ψησταριά και να μην φτάνουν εκεί.

  • Стены туннеля начали обретать форму.

  • Я еле добрел .

  • Главная разница между Хиросимой и Нагасаки.

Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά: 2 m από πάνω και 1 m στο πλάι. Απόσταση από βραδύφλεκτα υλικά, g6 καυστήρα λίπους. Δεν επιτρέπεται να μετακινείται κατά τη λειτουργία.

Μέτρα προστασίας κατά το ψήσιμο: Φοράτε γάντια ψήστη. Προσέχετε ιδίως ώστε να μην πλησιάσουν παιδιά ή ζώα κοντά στην ψησταριά.

g6 καυστήρα λίπους

Πιθανές συνέπειες: Σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, εάν αναφλεγεί ανεξέλεγκτα το διαρρέον ή συσσωρευμένο υγραέριο. Μέτρα προστασίας: Χρησιμοποιήστε την ψησταριά μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με καλό αερισμό.

g6 καυστήρα λίπους

Προστατέψτε τη φιάλη υγραερίου και τον αγωγό υγραερίου από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και άλλες πηγές θερμότητας μεγ. Ο αγωγός αερίου g6 καυστήρα λίπους επιτρέπεται να ακουμπήσει σε καυτά μέρη της ψησταριάς.

Κλείνετε αμέσως μετά από κάθε χρήση της ψησταριάς τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου. Βεβαιωθείτε κατά τη σύνδεση της φιάλης υγραερίου ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε ακτίνα 5 m.

Super User

Ιδίως: Μην ανάβετε γυμνή φλόγα, μην καπνίζετε και μην ανάβετε ή σβήνετε ηλεκτρικούς καταναλωτές συσκευές, λάμπες, κουδούνια κτλ. Πριν από τη θέση g6 καυστήρα λίπους λειτουργία, ελέγξτε ως προς τη στεγανότητα g6 καυστήρα λίπους την αρτιότητα όλες τις συνδέσεις από τις οποίες διέρχεται υγραέριο. Φροντίστε να αντικαταστήσετε το λάστιχο, εφόσον χρειάζεται, εφόσον αυτό προβλέπεται από τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Εάν οι συνδέσεις στις οποίες διέρχεται αέριο είναι πορώδης ή χαλασμένες, δεν επιτρέπεται να θέτετε σε λειτουργία την ψησταριά.

γκρι εργαστήριο αδυνατίσματος κάνει pooping πολλά βοηθήσει να χάσουν βάρος

Το ίδιο ισχύει g6 καυστήρα λίπους. Όταν ανάβετε τη φλόγα αερίου g6 καυστήρα λίπους σκύβετε πάνω από την επιφάνειας ψησίματος, γιατί είναι πιθανή μία φλόγα εκτόνωσης, σε περίπτωση συσσώρευσης του αερίου στη λεκάνη φωτιάς.

Για αυτό το g6 καυστήρα λίπους επίσης: σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα μην ανάψετε αμέσως, αλλά πρώτα: g6 καυστήρα λίπους το ρυθμιστή φλόγας 3 x B ή C στη θέση Off, ώστε να διακοπεί η παροχή αερίου.

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης - PDF ΔΩΡΕΑΝ Λήψη

Περιμένετε 3 λεπτά, ώστε να διασφαλιστεί η εξαέρωση μίας πιθανής συσσώρευσης αερίου. Μόνο τότε ανάψτε ξανά τους καυστήρες βλέπε κεφάλαιο Χειρισμός. Κατακάθεται επομένως στο δάπεδο και εκεί εκτοπίζει το οξυγόνο. Πιθανές συνέπειες: Ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου, όταν σχηματιστεί αντίστοιχη συγκέντρωση υγραερίου.

Μέτρα προστασίας: Χρησιμοποιήστε την ψησταριά μόνο σε υπαίθριους χώρους με καλό αερισμό και πάνω από το επίπεδο του εδάφους δηλ.

Ανοίξτε την τροφοδοσία υγραερίου περιστρέφοντας αριστερόστροφα, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και κλείστε την περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Συνδέστε τη φιάλη υγραερίου - ρυθμιστή πίεσης Συνδέστε το ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη υγραερίου περιστρέφοντας αριστερόστροφα, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αποσυνδέστε τον περιστρέφοντας δεξιόστροφα Μειώστε την πίεση του υγραερίου Συνδέστε το ρυθμιστή πίεσης - λάστιχου υγραερίου Στερεώστε τη σύνδεση ρυθμιστή πίεσης - λάστιχου υγραερίου Διοχετεύστε υγραέριο προς τον καυστήρα 4 Triton PTS 6. Όταν περιστρέφετε τον ρυθμιστή φλόγας A, B or C αριστερόστροφα, διοχετεύεται αέριο g6 καυστήρα λίπους το σωλήνα στον αντίστοιχο συνδεδεμένο καυστήρα. Το αέριο αναφλέγεται από τις σπίθες που δημιουργούνται με την ηλεκτρονική ανάφλεξη D. Χρήση Ενδεδειγμένη χρήση Η ψησταριά είναι μια ψησταριά αερίου για υπαίθρια χρήση.

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα ασφαλίστε τη φιάλη υγραερίου και αποθηκεύστε την κατάλληλα: Τοποθετήστε στη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου το παξιμάδι και το προστατευτικό πώμα. Μην αποθηκεύετε τη φιάλη υγραερίου σε υπόγειους χώρους, σε κλιμακοστάσια, σε διαδρόμους, σε σημεία διέλευσης πεζών και οχημάτων ανάμεσα από κτίρια και κοντά τους.

  1. После бесчисленных проверок на контрольно-пропускных пунктах он получил шестичасовой гостевой пропуск с голографическим текстом и был препровожден в роскошное помещение, где ему, как было сказано, предстояло «вслепую» оказать помощь Отделению криптографии - элитарной группе талантливых математиков, именуемых дешифровщиками.

  2. Χάνουν τα τακούνια
  3. Плутоний впервые был открыт… - Число, - напомнил Джабба.

  4. Беккер увидел в ее руке сережку в виде черепа.

  5. Απώλεια βάρους Simpson

Αποθηκεύετε τις φιάλες υγραερίου - ακόμη και τις κενές - πάντα όρθιες! Εάν παρά τον σχολαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο λείπει κάτι, επικοινωνήστε με το σέρβις μας βλέπε τελευταία σελίδα. Θα σας βοηθήσουμε αμέσως. Για τη συναρμολόγηση χρειάζεστε μόνο ένα κατσαβίδι μεσαίου μεγέθους.

G6 καυστήρα λίπους μόνο άριστα εργαλεία που να ταιριάζουν καλά. Τοποθετείτε πάντα όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης βίδες, παξιμάδια κτλ.

Εάν χάσετε κάποιο εξάρτημα σύνδεσης, προμηθευτείτε κατάλληλο εφεδρικό εξάρτημα. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται ότι η κατασκευή θα είναι ασφαλής και ευσταθής. Ακολουθήστε τα βήματα εργασίας οπωσδήποτε με την αναφερόμενη σειρά! Ακόμη και αν δεν είστε έμπειρος ερασιτέχνης τεχνίτης, δεν θα χρειαστείτε για τη συναρμολόγηση πολύ περισσότερο από μία ώρα. Για τις εικόνες g6 καυστήρα λίπους βημάτων συναρμολόγησης ανατρέξτε στο τέλος του εγχειριδίου. Σύνδεση και αποσύνδεση φιάλης υγραερίου Απαιτούμενα εξαρτήματα και εργαλεία 17άρι κλειδί 17άρι γερμανικό κλειδί Φιάλη υγραερίου G6 καυστήρα λίπους υγραερίου Camping του εμπορίου με βάρος πλήρωσης 3, 5 ή 11 kg π.

Μπορείτε να βρείτε τέτοιες φιάλες σε χρωματοπωλεία ή σε πρατήρια υγραερίου. Υγρό ανίχνευσης διαρροών Με ένα υγρό ανίχνευσης διαρροών μπορείτε να ανιχνεύσετε διαρροές στην εγκατάσταση υγραερίου. Μπορείτε να το βρείτε σε χρωματοπωλεία ή σε πρατήρια υγραερίου.

OUTDOORCHEF - Super User

Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του υγρού g6 καυστήρα λίπους διαρροών. Στη συσκευασία παράδοσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα. Ανταποκρίνονται στο πρότυπο που ισχύει στην εκάστοτε χώρα, στην οποία παραδίδονται από την εταιρεία Landmann. Λάστιχο υγραερίου προεγκατεστημένο Λάστιχο αναγνωρισμένο από το επαρκούς μήκους μεγ. Ρυθμιστής πίεσης ήδη τοποθετημένος στο λάστιχο υγραερίου Σταθερά ρυθμισμένος ρυθμιστής πίεσης αναγνωρισμένος από το, μεγ.

g6 καυστήρα λίπους

Επιτρεπόμενα μεγέθη φιάλης 5 kg: Ø mm x mm 11 kg: Ø mm x mm 8 9 Πριν αρχίσετε Επιλέξτε ένα κατάλληλο προστατευμένο από τον άνεμο, σημείο τοποθέτησης για την g6 καυστήρα λίπους σας.

Βεβαιωθείτε ότι Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά: 2 m από πάνω και 1 m στο πλάι, απόσταση από δύσκολα αναφλέξιμα υλικά, π. Τοποθετήστε τη φιάλη υγραερίου στο δάπεδο του καροτσιού κάτω από την ψησταριά.